Layout och grafisk produktion

layout_bilder_undersidor_2016_09_01

Layout och grafisk design

Trycksakerna är en del av företagets varumärke och ansikte utåt där kunden ska känna igen sig. När man väl skapat den egna grafiska profilen med logotyp, färgval, bilder m.m. bör man vara konsekvent vid produktionen av trycksaker så att varumärket inte blir luddigt. Det är också viktigt att det ger samma professionella intryck av verksamheten varje gång.

Ibland har man inte sin logotyp eller layout färdig, men har kanske en idé. Vi realiserar dina idéer och skapar din grafiska profil.

Mowys erbjuder sina kunder att grafiskt profilera verksamheten, skapa logotyper eller framställa layouten för t.ex. tidningar, foldrar, flyers, vepor eller kanske matmenyn etc.

Logotyp

Logotypen är central i er grafiska profil. Den skall skapa igenkänning, gärna väcka associationer och säga något om ert företag. Fundera på era kärnvärden och hur ni vill uppfattas – inte bara vilka produkter eller tjänster ni erbjuder. Logotypen skall fungera i alla sammanhang.

Layout

Layout handlar om att med rubriker, text och typografi, bild och andra grafiska element vägleda mottagaren genom trycksaken. Layoutarbetet handlar om att placera trycksakens olika komponenter i förhållande till varandra. En effektiv layout gör det enkelt för mottagaren att ta till sig informationen i trycksaken och förstå budskapet.